AKTUALNOŚCI

Łamacz wióra typu MP

4 grudzień 2009

Łamacz wióra typu MP W dzisiejszych, ciągle zmieniających się czasach, znalezienie specjalnie dedykowanego rozwiązania nie zawsze jest skuteczne, więc technolodzy ciągle poszukują lepszych sposobów na zwiększenie wydajności produkcji. Wykorzystanie efektu synergicznego, wynikającego z zastosowania łamacza wióra o innowacyjnej geometrii oraz nowoczesnych powłok, możliwe dzięki rozwojowi najnowszej technologii ich stosowania, jak również dobór odpowiedniego podłoża węglikowego, to odpowiedź firmy Mitsubishi Materials, która opracowała najnowsze płytki do toczenia w gatunku UE6105 z łamaczem typu MP.

Coraz częściej wykonuje się obróbkę coraz bardziej skomplikowanych komponentów i w związku z tym duże są wymagania co do narzędzi zapewniających wysoką wydajność obróbki. Dodatkowo większy nacisk kładzie się na wielkość zapasów, co stwarza potrzebę, aby narzędzia były w maksymalnym możliwym stopniu uniwersalne. Dotyczy to szczególnie mniejszych zakładów produkcyjnych, w których z uwagi na zmieniające się wielkości partii komponentów, nie ma potrzeby znajdowania absolutnie optymalnych parametrów skrawania ze względu na krótkie serie produkcyjne. Dlatego istotne jest dysponowanie niezawodnymi narzędziami, zapewniającymi konkurencyjność cenową, skrócenie czasu przygotowawczo-zakończeniowego i wszechstronność, przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiej wydajności i zmniejszeniu zapasów ze względu na krótki czas realizacji.

Nowy łamacz MP posiada szereg cech, umożliwiających spełnienie wymogów wynikających z uniwersalności.

Podczas typowego toczenia kopiowego parametry takie, jak głębokość skrawania, posuw i prędkość skrawania mogą ulegać bardzo dużym zmianom. To może powodować szereg problemów i wiązać się ze zmniejszeniem wydajności. Łamacze wióra są bardzo wydajne w wąskim zakresie parametrów technologicznych, natomiast w razie nawet ich nieznacznego przekroczenia znacznie spada wydajność skrawania. Takie warunki są typowe w sytuacjach bardzo znacznych różnic geometrycznych między obrabianymi przedmiotami. Problemy takie, jak owijanie się wióra wokół narzędzia, powodujące przestój obrabiarki oraz niejednakowe zużycie płytki, można rozwiązać stosując płytki z łamaczem uniwersalnym.

Specjalne elementy konstrukcyjne takie, jak specjalne dodatkowe progi umieszczone z obu stron progu głównego łamacza, opóźniają postęp zużycia i umożliwiają kontrolę formowania wióra nawet w miarę zużywania się płytki. Szeroka czołowa kieszeń wiórowa również zapewnia płynny spływ materiału, zmniejszając ogólne opory skrawania. Synergiczny efekt tych elementów jest również czynnikiem powodującym zmniejszenie tarcia i obniżenie temperatur skrawania. Mniejsza ilość wytwarzanego ciepła zwiększa odporność na ścieranie i przyczynia się do zwiększenia ogólnej wydajności, przy mniejszej częstości wymiany płytek. Utrzymywanie niższych temperatur skrawania również poprawia dokładność i powtarzalność wymiarową. Analiza cieplna wiórów wyraźnie wskazuje miejsca, w których widać korzystny efekt spowodowany wprowadzeniem tych dodatkowych elementów łamacza wióra. Pomimo dużej poprawy własności nowoczesnych powłok, odpowiednio zaprojektowany łamacz wióra może w znacznym stopniu przyczynić się do zmniejszenia szybkości tworzenia się kraterów, dzięki zmniejszeniu ilości ciepła wytwarzanego na krawędzi skrawającej.

Łamacz typu MP występuje w 4 różnych gatunkach i 6 różnych typach płytek do obróbki stali i żeliwa.

  1. Próg łamacza skutecznie kontroluje formowanie wióra po zużyciu dodatkowych progów.
  2. Dodatkowe progi w kształcie skrzydełek są umieszczone w odpowiednich miejscach, co opóźnia postęp zużycia i zapewnia skuteczną kontrolę formowania wióra nawet w miarę zużywania się płytki.
  3. Strome pochylenie od wewnętrznej strony obu dodatkowych progów zapewnia większą wydajność przy małych głębokościach skrawania.
  4. Szeroka kieszeń wiórowa, zapewniająca skuteczną kontrolę i mniejsze opory skrawania.

Pobierz plik PDF

B158E (6 strony / 752KB) English
NOTE ; No translation
Aby oglądać pliki w formacie pdf zamieszczone na tej stronie, użyj programu Adobe® Reader®.
Bezpłatny program Adobe® Reader® umożliwia przeglądanie, przewijanie i drukowanie plików PDF na wszystkich głównych platformach.