Reaming bit / Pilot adapter  6° taper

Gauge diameter(D)

Gauge 

angle [°]

Button × Button dia. [mm]

Flushing hole 

Weight

[Kg]

Part number

[mm]

[in]

Gauge

Face

Side

Face

64

2 1/2"

30

6×9

3×8

-

-

1.0 

WTHP64R11

76

3"

30

6×10

6×9

-

-

1.3 

WTHP76R11

89

3 1/2"

30

8×11

8×10

-

-

1.7 

WTHP89R15

Gauge diameter(D)

Carbide 

size [mm]

Button × Button dia. [mm]Flushing hole

Weight

[Kg]

Part number

[mm]

[in]

Gauge

Face

Side

Front

26

1"

8

-

-

1

1

1.7 

WR32THI26B

Reaming bit / Pilot adapter  12° taper

Gauge diameter(D)

Gauge 

angle [°]

Button × Button dia. [mm]

Flushing hole 

Weight

[Kg]

Part number

[mm]

[in]

Gauge

Face

Side

Face

89

3 1/2"

30

8×11

4×10

-

-

1.6 

WTKP89R15

102

4"

35

8×14

6×12

-

-

2.3 

WTKP102R16

127

5"

35

12×13

8×13

-

-

4.8 

WTKP127R16

Gauge diameter(D)

Carbide 

size [mm]

Button × Button dia. [mm]Flushing hole

Weight

[Kg]

Part number

[mm]

[in]

Gauge

Face

Side

Front

40

1 5/8"

8

-

-

3

1

2.1 

WR32TKI40B

Reaming bit integration model

Gauge diameter(D)

Gauge 

angle [°]

Button × Button dia. [mm]

Flushing hole 

Weight

[Kg]

Part number

[mm]

[in]

Gauge

Face

SideFaceReverse

76

3"

35

8×12

6×10

2

1

2

2.2

WI32RTPJ76R-30R

89

3 1/2"

35

8×12

10×10

2

1

2

2.5

WI32RTPJ89R-30R

102

4"

35

8×12

9×12, 2×10

2

1

2

2.7

WI32RTPJ102R-30R

DRIFTING & TUNNELLING EQUIPMENT

32  

DRIFTING & TUNNELLING EQUIPMENT

R32 (1 1/4") 

SERIES (Recommended gauge diameter 

Ø

41 - 

Ø

57)

D

D

D

D

D